Information om sommarens vägprojekt

Sommarens vägprojekt

I sommar fortsätter projektet med att sänka infartsvägarna till världsarvet Gammelstads kyrkstad. I samband med det kommer infartsvägen Lulevägen att vara oframkomlig från slutet av maj till september, vi rekommenderar därför besökare att välja andra infartsvägar. För stora bussar rekommenderar vi infarten Rutviksvägen, som inte har några viadukter med maxhöjd att ta hänsyn till.

Mer information om projektet hittar ni här:

Information om kommande verksamhet i din närhet
Nu är det dags att fortsätta påbörjat arbete i din närhet. Bland mycket annat ska vi sänka vägar och förstärka dagvattenhanteringen för att begränsa att ytvatten rinner ut bland hus och kyrkstugorna efter sträckningen. Arbetena som ska utföras på gatan är schakt, det vill säga grävning, återställning av markområde och slutligen asfaltering.

Tidsplan 2023
Vi planerar att starta arbetet i slutet av maj och avsluta i september. Detta innebär att det under denna period kan vara begränsad framkomlighet i området eftersom vägarna stängs av i etapper. Projektet utförs tillsammans med Lumire. Utförande entreprenör är Nåiden. Läs mer om våra aktuella projekt på Luleå kommuns hemsida www.lulea.se under rubriken Samhälle & Gator - Aktuella projekt - Kulturrestaurering Kyrkbyn Gammelstad.

Hjälp oss där ni kan
I samband med att vi arbetar på ert område vill vi att ni hanterar era sopkärl, brevlådor och fordon utifrån rådande omständigheter och flyttar på dem när vi är i närheten av er fastighet. Arbetet innebär att det emellanåt, under korta stunder, kan vara begränsad framkomlighet till er fastighet och i området. Dessutom är en del tunga maskiner i drift.

För både er och våra anställdas skull vill vi att ni respekterar de hastigheter
samt avstängningar som gäller inom arbetsområdet.

Vår personal är extra vaksamma när de arbetar i bostadsnära områden men vi
önskar att föräldrar pratar med sina barn om faran i att vistas där stora maskiner kör. Håll gärna ett extra vakande öga på era husdjur också.

Med vänlig hälsning,
Projekt Kulturrestaurering Gammelstads kyrkby
Telefon växel: 0920-45 30 00
Kulturrestaurering Kyrkbyn Gammelstad-Luleå Kommun Länk till annan webbplats.


  • Länk kopierad!