Utvärdering

Utvärdering av årets marknad

Nedanför kan du som utställare förmedla dina synpunkter kring årets julmarknad. Utvärderingen tar cirka 2 minuter.

Vi uppskattar att du förmedlar dina synpunkter så att vi kan bli bättre.

Utvärdering av julmarknaden på Friluftsmuseet Hägnan


Utvärdering av julmarknaden på Friluftsmuseet Hägnan
Har du tidigare varit utställare på våran marknad? * (obligatorisk)


Har du tidigare varit utställare på våran marknad?


Var det smidigt att boka din marknadsplats online? * (obligatorisk)


Var det smidigt att boka din marknadsplats online?
Fick du nog mycket information innan ankomst? * (obligatorisk)


Fick du nog mycket information innan ankomst?
Hur var bemötandet vid ankomst till marknaden? * (obligatorisk)


Hur var bemötandet vid ankomst till marknaden?

Stämde online kartan överens med verkligheten? * (obligatorisk)


Stämde online kartan överens med verkligheten?
Var det enkelt att hitta din marknadsplats? * (obligatorisk)


Var det enkelt att hitta din marknadsplats?
Fick du nog lång tid att förbereda din marknadsplats? * (obligatorisk)


Fick du nog lång tid att förbereda din marknadsplats?
Var det tydligt vilka faciliteter på området som var till för dig som utställare? * (obligatorisk)


Var det tydligt vilka faciliteter på området som var till för dig som utställare?
Var det tydligt vem du skulle kontakta på området om du behövde hjälp? * (obligatorisk)


Var det tydligt vem du skulle kontakta på området om du behövde hjälp?
Är du överlag nöjd över årets marknad? * (obligatorisk)


Är du överlag nöjd över årets marknad?

Tack för ditt medverkande! Dina synpunkter är viktiga för oss.
Vi på Friluftsmuseet Hägnan vill tacka dig för ditt deltagande på årets julmarknad och hoppas att vi ser dig igen nästa år. Vi önskar dig god jul och gott nytt år!
  • Länk kopierad!