Visste du att det första skriftliga belägget vi har för kyrkstädernas existens i Sverige är från just Gammelstads kyrkstad? Johannes Bureus (Sveriges förste riksantikvarie) besökte Gammelstad julen år 1600 och skrev följande:

”Alla bönder har sina stugor vid kyrkan, på en plats de kalla Bärghet, 2, 3, 4 eller 5 om var stugan. Dit kommande varje lördag för aftonsångens skull och draga dädan om söndagsaftonen eller om måndagen”

Antalet kyrkstugor vid denna tid har uppskattats till mellan 200-300 stycken. Vi vet dock inte om det fanns kyrkstugor på bergets krön. Om så var fallet flyttades de i slutet av 1600-talet, när den första delen av det grå huset vid parken byggdes. Den är Gammelstads äldsta bebodda gård och fungerar som privatbostad för två familjer.

I parken mot torget stod kyrkans första klockstapel. Den hade två klockor, var byggd av trä och klädd med spån. Klockstapeln revs 1852, när det nya tornet vid kyrkan färdigställts. Parken är anlagd på grunden av Gammelstads tingshus, som byggdes vid sekelskiftet och revs på 1960-talet. I parken står idag Einar Larssons skulptur som symboliserar Gammelstads särdrag, det vill säga älven och husen.

  • Länk kopierad!

Mer information

Plats

Gammelstad

Etiketter

Sevärdhet Året runt