Gammeldags skoldag

Favorit bland skolklasserna!

Låt dina elever uppleva skillnaden mellan förr och nu, en garanterat annorlunda och något omskakande upplevelse för eleverna.

Vi befinner oss på 1800-talet och den ambulerande skolan är på väg till byn. När lärarinnan kom på 1880-talet hystes hon i någon gård alla byar var tvungen att tillhandahålla en skollokal. Skolan hölls oftast hemma hos någon, kanske i gårdens sal som ändå inte användes till annat än stora händelser såsom jul, bröllop, dop och husförhör.

Lärarinnan som vi får träffa under den här dagen är ny och ryktet säger att hon är sträng men rättvis. Hon är också ganska snäll och agar inte barnen i onödan. Kommer dina elever att klara av ”snygghetsinspektionen” som lärarinnan utför varje morgon? Och hur är det med ”surret” i klassrummet? Här får man nämligen inte säga ett knyst innan man fått ordet!

Eleverna får göra en tidsresa tillbaka i tiden och är då barn i byn som kallats till ett möte inför den kommande skolgången. Under mötet informerar lärarinnan hur skoldagen kommer att se ut och vilka regler som gäller. Dessutom vill hon redan nu se prov på elevernas färdigheter, exempelvis i skrivning. Och kom ihåg, här skriver vi inte med vänster hand!

  • Länk kopierad!

Mer information

Plats

Friluftsmuseet Hägnan

Etiketter

Boka online Barnvänligt Året runt

Pris

kr/person

Förskoleklass-årskurs 5

Boka