Gammaldags skoldag i juletid

Favorit bland skolklasserna!

Upplev, på gott och ont, skillnaden i skolgången mellan förr och nu! Vi utlovar en annorlunda, minnesvärd och lärorik skoldag för dina elever. Dessutom blir det roligt, gammeldags julpyssel.

Vi befinner oss på 1880-talet och den ambulerande lärarinnan har kommit till just vår by. Barnen måste nu skickas till skolan, fastän det anses onödigt. Barnen borde ju vara hemma och arbeta på gården nu när julen nalkas och det är så mycket att göra.

När lärarinnan kom till byn, hystes hon in i någon gård. Varje by var tvungen att upplåta en skollokal. Skolan var oftast hemma hos någon, kanske i gårdens sal som ändå bara användes till stora händelser såsom jul, bröllop, dop och husförhör.

Den lärarinna som vi får träffa är ny och ryktet säger att hon är sträng men rättvis. Hon är också ganska snäll och agar inte barnen i onödan. Kommer era elever att klara ”snygghetsinspektionen” som lärarinnan utför varje morgon? Och hur är det med ”surret” i klassrummet? Här får man inte säga ett knyst innan man fått ordet!

”En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.” (Lgr 2011, reviderad 2019, s. 8)

Så här ser dagen ut:

När ni kommer till friluftsmuseet blir ni mottagna av en pedagog som förklarar för barnen vad de ska få vara med om. Att de ska få åka tillbaka i tiden och bli elever i en skola på 1880-talet. Pedagogen berättar lite om den tiden och förser barnen med kläder, de får en hilka och ett förkläde eller mössa och väst. Därefter reser vi i tiden till 1880-talet.

Barnen får gå till skolan där vissa prövningar väntar. De förväntas bland annat sjunga psalmer, be morgonbön och genomgå en snygghetsinspektion där det gäller att vara välvårdad. Lärarinnan vill även se barnens färdigheter i skrivning och kom ihåg, här skriver vi inte med vänster hand!

Barnen kommer även att få stöpa ljus och tillverka kristyrer. När det är matrast får ni äta den medhavda maten.

Barnen får ta med sig matsäck (från skolan) som man gjorde på 1880-talet. Maten äter ni i skolsalen där det inte finns bord eller bänkar, endast stolar.

  • Länk kopierad!

Mer information

Plats

Friluftsmuseet Hägnan

Etiketter

Boka online Barnvänligt Vinter

Pris

kr/person

Förskoleklass-årskurs 5

Boka