World Heritage Coordination

Världsarvet Gammelstads kyrkstad ägs och förvaltas av många olika intressenter, som kyrkstugeägare, Trafikverket, församlingen och Luleå kommun.
För att samordna alla och förvalta världsarvet på bästa sätt finns det en världsarvssamordnare, anställd av kommunen.

The world heritage Gammelstad's church town is owned and managed by many different stakeholders, such as the church cottage owners, the Swedish Transport Administration, the parish and Luleå municipality. To coordinate everyone and manage the world heritage in the best way, there is a world heritage coordinator, employed by the municipality.

More information. External link.