Välkommen till världsarvet Gammelstads kyrkstad och friluftsmuseet Hägnan i Luleå

Gammelstads kyrkstad är ett sagolikt område i världsarvsklass!

Här möts du av en senmedeltida stenkyrka omgiven av hundratals små, röda kyrkstugor. Inte nog med det alldeles intill ligger uppskattade friluftsmuseet Hägnan med sina gamla, norrbottniska träbyggnader – och massor av arrangemang året runt.

Det här är platsen där Luleå stad en gång grundades på 1600-talet. Områdets betydelse växte och gick från att vara en kyrk- och handelsplats till en riktig stad. När Luleå sedan flyttades, på grund av landhöjningen, började bygden i folkmun att kallas för gamla staden, vilket senare kom att omvandlas till Gammelstad – ett namn som lever kvar än idag.

1996 upptog UNESCO Gammelstads kyrkstad på listan över världsarv. Området är således, med sin unika miljö, ovärderligt för mänskligheten – och ska bevaras för framtida generationer. Varför förstår du när du kommer hit! Vandra i trånga kyrkstugegränder, besök den ståtliga, gamla kyrkan och delta i någon av våra evenemang.

Vill du också uppleva det här?
Bra. Vi ses i Gammelstad!

  • Länk kopierad!