Välkommen till världsarvet Gammelstads kyrkstad och Friluftsmuseet Hägnan

Gammelstads kyrkstad och Friluftsmuseet Hägnan

Gammelstads kyrkstad är världens största och bäst bevarade kyrkstad. Här möts du av en vacker, senmedeltida kyrka omgiven av hundratals små röda kyrkstugor. Alldeles intill hittar ni friluftsmuseet Hägnan, som med sina gamla träbyggnader vittnar om livet förr – och massor av evenemang året runt.

Det här är även platsen där Luleå stad ursprungligen grundades på 1600-talet, då området under en kort period gick från att vara en kyrk- och handelsplats till en riktig stad. När staden sedan flyttades på grund av landhöjningen så började området i folkmun att kallas för Luleå gamla stad, vilket kom att leda till namnet Gammelstad – ett namn som lever kvar än idag

Historia Gammelstads kyrkstad

Historia Friluftsmuseet Hägnan


  • Länk kopierad!