Världsarvssamordning

Världsarvet Gammelstads kyrkstad ägs och förvaltas av många olika intressenter, som kyrkstugeägare, Trafikverket, församlingen och Luleå kommun.
För att samordna alla och förvalta världsarvet på bästa sätt finns det en världsarvssamordnare, anställd av kommunen.

Här hittar du all information om förvaltningen av världsarvet. Länk till annan webbplats.

  • Länk kopierad!