Kyrkstallen stod förr tillbaka i täta rader bakom kyrkstugorna och i utkanten av kyrkstaden. När den första detaljerade kartan upprättades år 1817 fanns det omkring 500 stugor och 350 stall. Många stugägare delade stall med grannar eller släktingar. Det hette att man hade stall ”i lag”.

På 1920-talet inrättades busslinjer till Gammelstad, vilket gjorde att behovet av stallplatser minskade. Många stall försvann och år 1932 fanns endast 80 stycken kvar. Ett flertal av dessa sågades upp till ved under andra världskrigets råvarubrist och idag finns enbart sex stall bevarade.

  • Länk kopierad!

Mer information

Plats

Gammelstad

Etiketter

Sevärdhet Året runt