Ett timrat avträde, även kallat dass eller hemlighus, där man uträttade sina naturbehov. Dassen hade ofta två eller tre platser och att gå på dass var en social sak. Här dryftade man vardagens frågor eller utbytte hemligheter och skvaller.

Ursprungligen gjorde man sina behov genom att sitta på en stång fäst i väggen över ett dike eller direkt på gödselstacken. Att ha en särskild byggnad för det blev inte vanligt hos bönderna i Norrbotten förrän i slutet av 1700-talet.

De första dassen var ofta sammanbyggda med ladugården för att underlätta gödselhanteringen då all skit var viktig gödsel för jordbruket. Dasset på Hägnan kommer från Jössgården i Sjulsmark.

  • Länk kopierad!