En särskild byggnad för tröskning med häst

Denna långloge är byggd för tröskning* med en tröskvagn, som drogs av en häst fram och tillbaka. En långloge kunde vara över 40 meter lång. Nackdelen med långlogens var att man tvingades köra ut på gaveln och vända hästen varje gång man kom till tröskbanans ände.

Långlogen blev vanlig i Norrbotten under 1700-talets mitt och rationaliserade bort den slitsamma, manuella tröskningen med slaga. Långlogen på Hägnan kommer från Roknäs och byggdes på 1790-talet.

* Vid tröskning skiljer man spannmålets kärna från axet, det hölje som omger den.

  • Länk kopierad!

Mer information

Plats

Friluftsmuseet Hägnan

Etiketter

Sevärdhet Året runt