Res tillbaka i tiden till slutet av 1700-talet


Torpen låg ofta avsides i byarnas utkanter och ägdes av fattiga småbrukare som arrenderade en bit mark av en hemmansägare i trakten i utbyte mot dagsverken.

Byggnaden kommer ursprungligen från Porsnäs, där det fungerade som ett bostadshus till ett mindre 1700-tals hemman. Under 1770-talet flyttades huset till Lakafors där det kom att tjäna som torp. Byggnaden består av tre delar: enrumsstuga, mjölkkammare och förstuga med farstukammare.

Byggnadstypen finns idag framförallt på fäbodar, men har varit en vanlig byggnadsform i vårt land under äldre tid.

Här i torpet kan besökare uppleva vardagen i en enkel 1700-tals miljö.

  • Länk kopierad!

Mer information

Plats

Friluftsmuseet Hägnan

Etiketter

Sevärdhet Året runt