Bokningsvillkor för marknadsutställare

Bokningsvillkor för försäljning på Friluftsmuseets Hägnans nationaldagsfirande och sommarmarknaden 2024


Bokning och betalning

Hela hyran betalas i förskott och bokningsvillkoren godkänns i och med genomförd bokning. Vid bokning skickas en skriftlig bokningsbekräftelse till dig, kontrollera att alla uppgifter stämmer. Bokningen är bindande. Om betalning ej sker avbokas platsen. Friluftsmuseet Hägnan förbehåller sig rätten att flytta marknadsplatser om situationen kräver det.

Avbokning

Bokningen är personlig och kan inte avbokas i någon annans namn. Du kan avboka skriftligt via e-postadress hagnan@lulea.se senast två veckor innan marknadsstarten. Vid senare avbokning debiteras hela avgiften.

Sker ingen avbokning och objektet inte tas i anspråk har Friluftsmuseet Hägnan rätt att tillgodoräkna sig det totala priset för bokningen.

Friluftsmuseet Hägnan förbehåller sig rätten att avboka eller avvisa utställare om produkterna inte uppfyller kriterierna för försäljning på marknaden.


Kriterier för marknadens produkter

Försäljning av egenproducerat och småskaligt producerat konsthantverk och slöjd, matprodukter i olika former samt delikatesser och hembakat.

Friluftsmuseet Hägnans marknader har en gammeldags prägel och därför ska material av plast och syntet undvikas. Dock är det tillåtet att plastförpacka matprodukter till försäljning.

Ingen form av tillredning eller servering av mat och dryck är tillåten. I vissa fall kan provsmakning av produkter tillåtas.

Friluftsmuseet Hägnan förbehåller sig rätten att avslå de ansökningarna och/eller avvisa de utställare vi inte anser uppfyller ovanstående kriterier.


In-/utcheckningstider

Incheckning sker från klockan 8.00 på marknadsdagen och platsen ska vara tömd och städad senast klockan 17.00 sista dagen. Vänligen observera att er plats behöver vara iordningställd senast 15 minuter innan öppning.

Billkörning på museiområdet är inte tillåtet. Endast kortare lossning och lastning skall ske senast 60 minuter före öppning och tidigast 15 minuter efter stängning. Det är viktigt att dessa tider respekteras då det råder förbud för bilkörning på museiområdet övriga tider. Detta gäller även om du som utställare sålt slut på produkter.

Ordningsregler

Museimiljön är en känslig miljö som kräver särskild hänsyn och åverkan kommer att beivras. Du som står för bokningen är fullt ansvarig för alla skador som uppstår på fastigheter och inventarier genom oaktsamhet eller vårdslöshet av dig eller någon i ditt sällskap. Hyresavtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om du eller någon i ditt sällskap begår skadegörelse eller uppträder störande.

Friluftsmuseet Hägnan är ett fornlämningsområde. Det innebär att det är absolut förbjudet att på något sätt göra åverkan på marken och ingenting får stickas ner i marken.

Tänk på brandfaran och respektera att det inte är tillåtet med levande ljus eller öppen låga. Möjlighet finns att boka tillgång till el för belysning. Blinkande ljusslingor och skarpa strålkastare är inte tillåtna. Värmare är inte tillåtna.

Parkeringsplatser för utställare finns på personalparkeringen bakom Kafé Fägnan.

Egen skyltning är inte tillåtet på området utan bara på och vid det egna marknadsståndet.Tänk på att hålla rent och fint kring marknadsståndet, även på baksidan om det. Egna bord och klädställningar är ej tillåtet.

Det är inte tillåtet att plocka ihop sina varor och lämna marknadsståndet innan marknaden stänger för dagen. Om ni sålt slut varor eller av annan anledning inte kan närvara hela marknadsdagen måste ni meddela detta via e-post till hagnan@lulea.se senast klockan 7.00 den aktuella dagen. Friluftsmuseet Hägnan ansvarar ej för kvarglömda saker eller för eventuella skador som uppkommer på produkterna under marknadshelgen.

Krig, naturkatastrofer och strejker med mera

Friluftsmuseet Hägnan har rätt att träda ifrån hyresavtalet om platsen inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, eldsvåda eller andra liknande händelser som vi inte kunnat förutse eller påverka. Museet är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av platsen.

Dokumentering med film och foto

Bilder och filmer från evenemanget kan komma att användas i syfte att informera om, samt marknadsföra, detta och framtida evenemang för Luleå kommuns räkning. Om du vill få en film eller bild raderad – kontakta Luleå kommun via e-post lulea.kommun@lulea.se eller telefon 0920-453000.

  • Länk kopierad!