Gammelstads logotyp

Du som verkar i Gammelstads kyrkstad och tillsammans med oss vill stärka platsens identitet kan använda någon av dessa två loggor som ett komplement till din egen. Logotyperna finns i två versioner och alla versioner finns i färgerna svartröd, vit, svart samt vitröd.

Logotypen ”a part of Gammelstad” utan Unescomärket kan användas av både kommersiella och ickekommersiella aktörer inom besöksmålet Gammelstads kyrkstad. Logotypen får användas i positiva sammanhang kopplade till världsarvet. Inget särskilt tillstånd krävs för detta.

Logotypen ”a part of Gammelstad” med Unescomärket kan användas av samtliga parter som i världsarvets förvaltningsplan är identifierade som ägare, förvaltare och icke kommersiella intressenter. Varje part måste ha eget tillstånd från Unesco för detta, vilket samordnas av världsarvssamordnaren på begäran av sökande part.

Ladda ned logotyperna

  • Länk kopierad!