Bokningsvillkor

Bokning och betalning
Hela avgiften betalas i förskott och bokningsvillkoren godkänns i och med genomförd bokning. Vid bokning skickas en skriftlig bokningsbekräftelse till dig, kontrollera att alla uppgifter stämmer. Bokningen är bindande.Vid onlinebokning betalas hela avgiften vid bokningstillfället. På hemsidan accepteras betalning med kort och Swish. Om betalning ej sker avbokas platsen. Friluftsmuseet Hägnan förbehåller sig rätten att flytta marknadsplatser om situationen kräver det.

Avbokning
Bokningen är personlig och kan inte avbokas i någon annans namn. Du kan avboka skriftligt via e-postadressen hagnan@lulea.se senast 14 dagar innan första marknadsdagen. Vid senare avbokning utan giltiga skäl styrkta med läkarintyg debiteras hela avgiften. Sker ingen avbokning och objektet inte tas i anspråk har Friluftsmuseet Hägnan rätt att tillgodoräkna sig det totala priset för bokningen. Friluftsmuseet Hägnan förbehåller sig rätten att avboka eller avvisa utställare om produkterna inte uppfyller kriterierna för försäljning på marknaden.

Kriterier för marknadens produkter
Endast försäljning av egenproducerat och småskaligt producerat hantverk, konsthantverk, slöjd och matprodukter i olika former samt delikatesser och hembakat är tillåtet. Friluftsmuseet Hägnans marknader har en gammeldags prägel och därför bör material av plast och syntet undvikas. Dock är det tillåtet att plastförpacka matprodukter till försäljning. Ingen form av tillredning eller servering av mat och dryck är tillåten. I vissa fall kan provsmakning av produkter tillåtas. Marknadsdeltagande med syfte att marknadsföra och sprida information om politik, förening eller annan organisation, är inte tillåtet. Friluftsmuseet Hägnan förbehåller sig rätten att avslå de ansökningarna och/eller avvisa de utställare vi inte anser uppfyller ovanstående kriterier.

In-/utcheckningstider
Incheckning sker från klockan 8.00 på första marknadsdagen och platsen ska vara tömd och städad senast klockan 18.00 på sista marknadsdagen. Det är även möjligt för kort avlämning av varor på fredagen 8 december från kl 13.00 fram till kl. 16.00. Det är inte tillåtet att iordningsställa marknadsplatsen i samband med avlämningen på fredagen. Vänligen observera att er plats behöver vara iordningställd senast 15 minuter innan öppning respektive marknadsdag. Billkörning på museiområdet är inte tillåtet. Endast kortare lossning och lastning skall ske senast 60 minuter före öppning och tidigast 15 minuter efter stängning. Det är viktigt att dessa tider respekteras då det råder förbud för bilkörning på museiområdet övriga tider. Detta gäller även om du som utställare sålt slut på produkter.

Ordningsregler
Museimiljön är en känslig miljö som kräver särskild hänsyn och åverkan kommer att beivras. Spikar, häftstift eller liknande får inte sättas i väggar i byggnader. Du som står för bokningen är fullt ansvarig för alla skador som uppstår på fastigheter och inventarier genom oaktsamhet eller vårdslöshet av dig eller någon i ditt sällskap. Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om du eller någon i ditt sällskap begår skadegörelse eller uppträder störande.

Tänk på brandfaran och respektera att det inte är tillåtet med öppen låga från levande ljus, fotogenlampor eller dyl. Möjlighet finns att boka tillgång till el för belysning. Blinkande färgade, ljusslingor och skarpa strålkastare är inte tillåtna. Värmare är inte tillåtna.

Egen skyltning är inte tillåtet på området utan bara på och vid det egna marknadsståndet.Tänk på att hålla rent och fint kring marknadsståndet, även på baksidan om det. Egna tält, bord och klädställningar eller liknande är ej tillåtet.

Det är inte tillåtet att plocka ihop sina varor och lämna marknadsståndet innan marknaden stänger för dagen. Om ni sålt slut varor eller av annan anledning inte kan närvara alla marknadsdagarna måste ni meddela detta via e-post till hagnan@lulea.se senast klockan 7:00 den aktuella dagen.

Friluftsmuseet Hägnan ansvarar ej för kvarglömda saker eller för eventuella skador som uppkommer på produkterna under marknadshelgen.

Parkeringsplatser för utställare finns på personalparkeringen bakom Kafé Fägnan.

Krig, naturkatastrofer och strejker med mera
Friluftsmuseet Hägnan har rätt att träda ifrån hyresavtalet om platsen inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, eldsvåda eller andra liknande händelser som vi inte kunnat förutse eller påverka. Museet är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av platsen.

Dokumentering med film och foto
Bilder och filmer från evenemanget kan komma att användas i syfte att informera om, samt marknadsföra, detta och framtida evenemang för Luleå kommuns räkning. Om du vill få en film eller bild raderad – kontakta Luleå kommun via e-post lulea.kommun@lulea.se eller telefon 0920-453000.

Inför nästa marknadstillfälle
I samband med bokningen godkänner du att vi kan komma att skicka information till dig inför nästa marknad. Meddela oss via hagnan@lulea.se om du inte vill vara med på en e-postlista i det syftet.

  • Länk kopierad!