Borgmästargården

Borgmästargården är en av Gammelstads äldsta fastigheter. Läget i stadsepokens borgarkvarter och detaljer i huvutbyggnaden talar för att den uppförts senast i början av 1700-talet

Gården har fått sitt namn efter två ägare, som båda var borgmästare i Luleå nya stad kring sekelskiftet 1800. Den yngre av dem, organisten Södermark, är anfader till den nuvarande ägarsläkten. Släkten har förvalt gården i tolv generationer.

Gårdens borgmästare var inte enbart ämbetsmän. De var i första hand självförsörjande jordbrukare, som höll hästar, kor och får, samt hade ”en liten krydd- och humlegård” inne i den gamla staden.

Borgmästargårdens och granngårdens bevarade ladugårdar är viktiga dokument från en tid då flertalet familjer producerade sin egen mat.

Borgmästargården är även en av de största gårdarna i Kyrkbyn och unik i det att boningshuset ligger en bit in från vägen, till skillnad från de omgivande husen vars huskroppar står i direkt anslutning till gatan och har sina trädgårdar innanför

 

  • Länk kopierad!

Mer information

Plats

Gammelstad

Etiketter

Sevärdhet Året runt