Gamla gästgården

När Luleå fick stadsprivilegier år 1621 bestämdes att den nya borgarstaden skulle byggas öster om kyrkan. Här skulle myllret av kyrkstugor ersättas av fyrkantiga kvarter med ståtliga gårdar. Utvecklingen kom dock av sig år 1649, när staden flyttades närmare kusten. Gammelstad återgick till att vara en kyrkby och borgarkvarteren fick en mer blandad bebyggelse. Idag finns här små daglönarstugor, enkla gårdar för hantverkare, ståtliga rikemanshem och ganska många kyrkstugor. Området speglar därmed både Luleås historia och äldre tiders samhällstruktur.

Gamla gästgården, med anor från sent 1700-tal fick sin nuvarande utformning i mitten av 1800-talet. Den var då en ståndsmässig bostad åt en välbetald sågverksägare. Gårdens gula, oljemålade panel markerar en tydlig statusskillnad mot de rödfärgade mindre gårdarna.

Gästgården har haft stor betydelse för socknens administration, bildning och utveckling. Här har bland annat inrymts läkarmottagning, småskoleseminarium, häradsskrivarkontor och gästgiveri.

OBS! Gården är numera i privat ägo och används inte som gästhus.

  • Länk kopierad!

Mer information

Plats

Gammelstad

Etiketter

Sevärdhet Året runt