Kyrkstallen stod förr i täta rader bakom kyrkstugorna och i Gammelstads utkanter.

När den första detaljerade kartan upprättades 1817 fanns det omkring 500 stugor och 350 stall. Många stugägare delade stall med grannar eller släktingar. Det hette att man hade stallet ”i lag”.

På 1920-talet inrättades busslinjer till Gammelstad, vilket gjorde att behovet av stallplatser minskade. Många stall försvann och 1932 fanns endast 80 kvar. Ett flertal av dessa sågades upp till ved under andra världskrigets råvarubrist och idag är endast sex stall bevarade.

  • Länk kopierad!

Mer information

Plats

Gammelstad

Etiketter

Sevärdhet Året runt