Från Roknäs by, Piteå socken

Denna långloge är från 1790-talet och byggd för tröskning* med tröskvagn som drogs av hästar fram och tillbaka. En långloge kunde vara över 40 meter lång. Långlogens svaghet var att man tvingades köra ut på gaveln och vända hästen varje gång man kom till tröskbanans ände.

Långlogen blev vanlig i Norrbotten under 1700-talets mitt och rationaliserade bort den slitsamma manuella tröskningen med slaga.

* Vid tröskning skiljer man spannmålets kärna från axet, det hölje som omger den.

  • Länk kopierad!

Mer information

Plats

Friluftsmuseet Hägnan

Etiketter

Sevärdhet Året runt