Loftboden är en av Hägnans äldsta byggnader. Den är ursprungligen från Kukkasjärvi by och kan eventuellt dateras till slutet av 1600-talet, men troligen är den från början av 1700 talet.

En loftbod är ett timrat förrådshus byggt i två plan med portlider. Till vardags var loftbodarna finare förvaringsrum och under sommaren sovstugor åt gårdsfolket.
Byggnadstypen utvecklades under medeltiden och kännetecknas av att byggnadens övervåning är något indragen och bildar en loftgång. Från loftgången nås förrådsrummen som ofta är fönsterlösa.

Loftboden med sitt portlider var gårdens entrébyggnad och är en rest från den tid då man stängde gårdshörnen med hus eller plank för att hålla barn och kreatur inne och luffare och
rovdjur ute.

Under 1700-talet blev gårdsfyrkanterna omoderna och gårdstunet öppnades upp. Därmed blev loftbodarna omoderna och fick förfalla. Idag finns det ett fåtal byggnader med portlider kvar i Norrbotten.

  • Länk kopierad!