Separatiststugan

Separatismen var en av 1800-talets många religiösa rörelser. Den startade i Norrbotten men kom att debatteras i hela riket. Rörelsen uppstod när vanliga församlingsbor reagerade på att kyrkans präster predikade lag och inte evangelium. I kyrkans gamla böcker stod det klart, att människans frälsning var Guds gåva. I de nya böckerna betonades människans dygd för frälsningen. Separatisterna försökte övertala kyrkan att överge ”nyböckerna”. När det misslyckades valde man att samlas till egna gudstjänster, förrätta egna dop och själva dela ut nattvarden. I det här bönhuset firade separatisterna helg några gånger om året. De läste ur Luthers postilla och sjöng ur 1695 års psalmbok.

Separatisterna kännetecknades som fromma, bibelkunniga och stillsamma människor. När separatismen stod på sin höjdpunkt år 1860 hade församlingen 400 medlemmar, rörelsen splittrades dock och avtog snabbt i betydelse.

Bönhuset skänktes till Nederluleå församling år 1967. Det används i dag bland annat vid konfirmationsundervisningen.

  • Länk kopierad!

Mer information

Plats

Gammelstad

Etiketter

Sevärdhet Året runt