Från Långträsk, Norrfjärdens socken

Timrad byggnad som tjänar som fullt fungerande smedja på Hägnan. Smedjan placerades alltid på avstånd från gårdens hus med tanke på brandfaran. I gårdssmedjan tillverkades allt från hästskor och spik till krokar och jordbruksredskap.

Smedjan används idag till frilufts­museets pedagogiska verksamhet, samt för uthyrning och kurser.

  • Länk kopierad!

Mer information

Plats

Friluftsmuseet Hägnan

Etiketter

Sevärdhet Året runt