Stenladugården

Från gården Fältvävars i Antnäs, Nederluleå socken

Denna stenladugård eller fähus, är från 1830-talet. Stenladugårdarna var 1800-talets lösning på problemet att fähus helt i trä ruttnade inifrån på grund av att urin och dynga främjade fuktangrepp i väggarna.

Under ladugården finns ett stenbyggt gödselrum som underlättade gödselhanteringen. Draget underifrån kunde dock leda till att korna fick inflammationer och mjölken sinade.

Ännu på 1700-talet ingick ladugårdarna i den slutna gårdsfyrkanten. När de gamla träladugårdarna ruttnade byggdes ofta nya stenladugårdar utanför gårdsfyrkanten.

Sommartid gick korna på skogsbete. Då skurades vinterladugården ren och blev sovstuga för gårdsfolk som tröttnat på vinterträngseln i storkök och kammare.

I ladugården bryggdes även öl eftersom brygghus var sällsynta i trakten och endast fanns i enstaka fall på större gårdar

  • Länk kopierad!

Mer information

Plats

Friluftsmuseet Hägnan

Etiketter

Sevärdhet Året runt