Från Lillpite, Piteå socken

Här i Storgården får besökare uppleva vardagen i en välbärgad bondgård från 1880-talet. En tid som präglas av jordbrukssamhällets möte med den begynnande industrialismen, vilket också kan ses i gårdens inredning.

Stora mangårdsbyggnader som denna var vanliga på den norrbottniska landsbygden och ägdes av välbärgade bönder med egen skog och jord. Storgården är inte daterad, men troligtvis byggdes den på 1600- eller 1700-talet som parstuga med kök och sal, farstu och farstukammare.

Den oinredda vindsvåningen, liksom gavelkamrarna, byggdes till under slutet av 1800-talet till följd av den högkonjunktur som följde med sågverksindustrins uppblomstring. Även om övervåningen inte användes var den en statusmarkör.

Storgården är den karakteristiska hustypen för den så kallade norrbottensgården. Gården på Hägnan kommer ursprungligen från Lillpite.

  • Länk kopierad!

Mer information

Plats

Friluftsmuseet Hägnan

Etiketter

Sevärdhet Året runt