Nederluleå kyrka

- Norra Sveriges största senmedeltida stenkyrka

Nederluleå kyrka byggdes under 1400-talets andra hälft som sockenkyrka för Kalix, Råne och Lule älvdalar, men också för att markera svensk överhöghet inför växande ryska intressen.

Socknen var glest befolkad men rik genom handeln med eftertraktade handelsvaror som lax och pälsverk. Bygdens bönder hade därför råd att bygga den största medeltida stenkyrkan i norra Sverige. Enligt tradition tror man att den invigdes av ärkebiskop Jakob Ulfsson på aposteln Petrus dag, den 29 juni 1492.

Ulfsson hade seglat genom en öppen skärgård där kyrkans tegelgavlar kan ha fungerat som sjömärken. Han hade gått genom bogårdsmurens norra stiglucka, som än idag är en av Nordens vackraste. Han invigde en kyrka där stenarna valts ut så noggrant att väggarna i sig är sevärdhet, med över 40 olika bergarter.

Även kyrkans interiör är en fröjd för ögat. Takvalvet, kormålningarna, altarskåpet och triumfkrucifixet vittnar om välstånd och om det gamla katolska gudstjänstlivet från början av 1500-talet. Idag är kyrkan protestantisk. Predikstolen, minnestavlorna och de stora fönsterna är 1700-talets bidrag till kyrkorummet. Vår tid har bland annat tillfört nya bänkar, en stor orgel och gyllene amplar, som ger psalmljus under mörka midvinterkvällen.

För information om öppettider se Nederluleå Församlings hemsida  Länk till annan webbplats.

  • Länk kopierad!

Mer information

Plats

Gammelstad

Etiketter

Sevärdhet Året runt