I Norrbotten är landhöjningen ungefär en meter på 100 år. Den har pågått sedan inlandsisen smälte och trycket på jordskorpan försvann. Höjningen flyttar hela tiden kustlinjen och hamnarna österut.

Under 1300-talet låg hamnen där du nu står. Under 1500-talet flyttades den 600 meter till Gammelstadsviken, där det idag växer skog. När denna hamn blev för grund i mitten av 1600-talet flyttades både staden och hamnen närmare kusten. Därmed fick man Luleå Nya Stad och Luleå Gamla Stad, nutidens Luleå och Gammelstad.

Prästsundet var den sista sträckan i 1300-talets farled från Bottenviken till marknadsplatsen på Kyrkberget. Sundet gick längs vägen ner mot parkeringen och vidare mot Gammelstadsviken. På grund av landhöjningen återstår endast ett dike av det som en gång var bygdens viktigaste vattenled.

Sundet har fått sitt namn efter prästgården, som sedan 1300-talet legat på dessa marker. Här finns nu även friluftsmuseet Hägnan, som visar hur kyrkstadsbesökarna levde till vardags hemma i byn.

  • Länk kopierad!

Mer information

Plats

Friluftsmuseet Hägnan

Etiketter

Sevärdhet Året runt