Gammelstadsviken är en av länets absolut finaste platser för fågelskådning, särskilt på våren. Här finns flera leder och anläggningar för friluftsliv.

Det var en gång en havsvik...

Reservatets namn påminner oss om att sjön en gång i tiden har varit en havsvik. Här gick farleden in till hamnen i Luleå Gamla stad (numera Gammelstad). Genom landhöjningen grundades viken upp och blev en insjö. Luleå stad flyttades 1649 till sin nuvarande plats, närmare havet, och fick en ny hamn. Platsen för den gamla hamnen passeras när man vandrar från friluftsområdet Hägnan in i reservatet.

Entréer

Leden startar vid Friluftsmuseet Hägnans parkeringsplats och är markerad med en informationsskylt.

Fåglarnas favorit

Varje år häckar ett 80-tal fågelarter i Gammelstadsviken, och ännu fler rastar här under vårflytten. Det är den grunda, näringsrika sjön med omgivande våtmarker och naturskogar som gör att fåglarna trivs. Genom åren har över 200 fågelarter observerats här, vilket är i klass med många sydsvenska fågelsjöar.

Hundratals salskrakar och andra fåglar rastar här under sin flytt till och från häckningsplatserna i norr. Häckar gör bland annat skäggdopping, snatterand, brunand och skedand. Sothönan har här en av få häckningsplatser i länet. Bland häckande vadare kan nämnas enkelbeckasin, grönbena och gluttsnäppa. I skogarna har större hackspett sällskap av de mer kräsna arterna spillkråka, mindre hackspett och tretåig hackspett. Här finns också gott om skogsfåglar och många olika sångare.

Kom-ihåg att det inte är tillåtet att skräpa ner eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Området är tillgänglighetsanpassat med leder, eldplatser, fågeltorn, dass och information. Ta med kikaren och matsäcken och upptäck en av Luleås pärlor!

Text från Länsstyrelsen Norrbotten. Länk till annan webbplats.

  • Länk kopierad!

Mer information

Plats

Friluftsmuseet Hägnan

Etiketter

Sevärdhet Barnvänligt Året runt