Bidrag till din skolklass

Bidrag via Skapande skola

Kulturrådet arbetar för att alla ska få möjlighet till delaktighet i kulturlivet, till kulturupplevelser och till eget skapande. Skapande skola är ett statsbidrag som medverkar till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i skolan. Bidraget ökar elevernas eget skapande genom möten med professionella kulturaktörer och ger eleverna tillgång till kulturens alla uttrycksformer.

Läs mer på kulturrådets hemsida. Länk till annan webbplats.

PUST-projekt pengar

Pedagoger i Luleå kommun, se hit! Om ni har en idé som ni vill genomföra under skoltid och behöver hjälp med pengar till detta, då kan ni ansöka om pengar från PUST (Projekt Under SkolTid). Ansökan är öppen i början på höst- och vårterminen.

Läs mer på kulturskolans hemsida. Länk till annan webbplats.

  • Länk kopierad!