Fjällkon var länge den vanligaste rasen i norra Sverige, eftersom den tål kylan och inte behöver lika mycket mat som andra kor. Fjällkon är mindre till storleken än de kommersiella raserna och producerar inte lika mycket mjölk, men i gengäld är mjölken fetare och passar särskilt bra att göra ost av.

Arbetet med korna och ladugården hörde till kvinnans plikter, eftersom all djurskötsel var strikt könsuppdelad. Hästen var exempelvis mannens ansvar.

Fjällkon är en av de utrotningshotade husdjursraser som Statens jordbruksverk ger särskild ersättning för bevarandet av. Idag finns det omkring 600 fjällkor som mjölkas i Sverige och rasen anses vara intelligent, livlig och vänlig.

OBS! De flesta djuren är enbart på plats från midsommar till mitten av augusti, fåren bor dock på Hägnan året runt.

  • Länk kopierad!

Mer information

Plats

Friluftsmuseet Hägnan

Etiketter

Aktivitet Sevärdhet Sommar