I bondesamhället var hästen en så viktig medlem av familjen att det inte var ovanligt att den fick vara med på familjefotot. Hästen tillhörde mannens ansvarsområde medan korna var kvinnans ansvar. För att visa på mannens duglighet var det status att ha en välvårdad och stark häst. Ett vanligt folknöje var att jämföra varandras hästkrafter genom exempelvis kapplöpning på hemvägen från kyrkan.

Då hästen arbetade i det viktiga jord- och skogsbruket ansågs den också värdefullare än kon. Hästen hade därför vacker utstyrsel som ett tecken på sin rang. Ofta var selbågar, slädar och vagnar utsmyckade och fint målade eftersom de syntes på offentliga färder till kyrkan, marknader eller gästabud.

OBS! De flesta djuren är enbart på plats från midsommar till mitten av augusti, fåren bor dock på Hägnan året runt.

  • Länk kopierad!

Mer information

Plats

Friluftsmuseet Hägnan

Etiketter

Aktivitet Sevärdhet Sommar