Kom och besök våra fjällkor på friluftsmuseet Hägnan.

Fjällkon var länge den vanligaste rasen i norra Sverige då den tål kylan och inte behöver lika mycket mat som andra kor. Fjällkon är mindre till storleken än de kommersiella raserna och ger mindre mängd mjölk, men i gengäld är mjölken fetare och passar särskilt bra att göra ost av.

Arbetet med korna och ladugården hörde till kvinnans plikter, eftersom all djurskötsel var strikt könsuppdelad. Hästen var exempelvis mannens ansvar.

Fjällkon är en av de utrotningshotade husdjursraser som Statens jordbruksverk ger särskild ersättning för bevarande av. Idag finns det omkring 600 fjällkor som mjölkas i Sverige och rasen anses vara intelligent, livlig och vänlig.

  • Länk kopierad!

Mer information

Plats

Friluftsmuseet Hägnan

Etiketter

Aktivitet Sevärdhet Sommar