Kom och besök våra getter på Friluftsmuseet Hägnan

Getter var inte lika vanliga på gårdarna som kor och grisar. Men de människor som var fattiga och inte hade råd med en ko kunde ha råd med en get, eftersom den var billigare och enklare att sköta än en ko. Därför kallades getter ibland för fattigmanskor.

Getter kan leva i områden där det är varmt och där betet inte är det bästa. Eftersom getterna är tåliga fick de det sämsta höet eller mossa och halm att äta.

Får och getter hörde till skogs- och mellanbygderna samt skärgården och de vallades på utmarks- och skogsbete. I skärgården var det vanligt att djuren släpptes på sommarbete på öarna. Getter har funnits i Sverige i 5 000 år.

OBS! De flesta djuren är enbart på plats från midsommar till mitten av augusti, fåren bor dock på Hägnan året runt.

  • Länk kopierad!

Mer information

Plats

Friluftsmuseet Hägnan

Etiketter

Aktivitet Sevärdhet Sommar