Kom och besök våra getter på friluftsmuseet Hägnan.

Getter var inte lika vanliga på gårdarna som kor och grisar. Men de människor som var fattiga och inte hade råd med en ko kunde ha råd med en get då den var billigare och enklare att sköta än en ko. Därför kallades getter ibland för fattigmanskor.

Getter kan leva i områden där det är varmt och betet inte är det bästa. Eftersom getterna är tåliga fick de det sämsta höet eller mossa och halm att äta.

Får och getter hörde till skogs- och mellanbygderna samt skärgården och de vallades på utmarks- och skogsbete. I skärgården var det vanligt att djuren släpptes på sommarbete på öarna. Getter har funnits i Sverige i 5 000 år.

  • Länk kopierad!

Mer information

Plats

Friluftsmuseet Hägnan

Etiketter

Aktivitet Sevärdhet Sommar