Skolverksamhet

Friluftsmuseet Hägnan och Visitor Center i världsarvet Gammelstads kyrkstad har lärorika och spännande program och lånematerial för skolan.

År 1996 upptog UNESCO Gammelstads kyrkstad på listan över världsarv. Området är således, med sin unika miljö, ovärderligt för mänskligheten – och ska bevaras för framtida generationer.

Med vår unika miljö erbjuder vi lärorika och spännande program, lånelådor och annat material, för skolor kopplade till just detta världsarv, men även till världsarv i stort.

  • Länk kopierad!