En spännande resa tillbaka i tiden

Av Sveriges totalt 71 kyrkstäder återstår idag endast 16 stycken, varav merparten är kraftigt förändrade till storlek, utseende och funktion. Gammelstads kyrkstad är inte bara landets största utan även världens största och bäst bevarade kyrkstad. Här finns över 400 kyrkstugor och över 550 kammare.

Kyrkstäderna är ett skandinaviskt fenomen som i första hand har funnits i norra Sverige. Här var sockarna vidsträckta och avstånden till kyrkorna långa. Befolkningen var skyldig att besöka kyrkan regelbundet och behövde därför någonstans att tillbringa natten. Kyrkstaden var socknens viktigaste mötesplats. Här samlades folket även till högmässa, andaktsstunder, sockenstämmor, marknader och ting. Kyrkstadsseden i Gammelstad lever kvar än idag och några gånger per år inbjuds församlingsborna till kyrkhelg.

Visningsstugan (kyrkstuga nummer 253-254) byggdes i mitten av 1700-talet och ägs idag av Nederluleå Hembygdsförening, den är därmed en av få stugor som inte ägs av en privatperson. Den är också ovanligt stor, vilket speglar den första ägarens välstånd.

Visningsstugans öppettider hittar ni här

 

  • Länk kopierad!

Mer information

Plats

Gammelstad

Etiketter

Sevärdhet Året runt