Visningsstugan

Gammelstad har landets största och bäst bevarade kyrkstad. Här finns drygt 400 kyrkstugor uppdelade i 550 kammare. Av Sveriges övriga 71 kyrkstäder återstår idag endast 16 stycken. Merparten av dem är kraftigt förändrade till storlek, utseende och funktion.

Kyrkstäder har i första hand funnits i Norrland. Här var sockarna vidsträckta och avstånden till kyrkorna långa. Befolkningen var skyldig att besöka kyrkan regelbundet, och behövde därför husrum även på kyrkplatsen.

Gammelstads första kyrkstugor byggdes under 1500-talet. Kyrkstaden var sockens viktigaste mötesplats. Här samlades man till högmässor och andaktsstunder, marknader, ting och sockenstämmor. Här umgicks man över bygränserna och många äktenskap inleddes. Ännu idag lever kyrkstadsseden i Gammelstad. Några gånger per år inbjuds församlingsborna till kyrkhelg och under konfirmationsläsning fylls stugorna av ungdomar.

Visningsstugan, kyrkstuga nummer 253-254, ägs av Nederluleå hembygdsförening. Den är därmed en av mycket få kyrkstugor i Gammelstad, som inte ägs av privatpersoner. Den är också ovanligt stor, vilket speglar de tidigare ägarnas välstånd. Stugan byggdes i mitten av 1700-talet. En av dess förste ägare var Erik Eriksson-Nordström, en rik bonde från Mörön.

För mer information om visningsstugan besök Nederluleå hembygdsförenings hemsida. Länk till annan webbplats.

  • Länk kopierad!

Mer information

Plats

Gammelstad

Etiketter

Sevärdhet Året runt